הוצאת שוקן - ספרי איכות

ברוך ברכה

נמצאה תוצאה 1
מציג 1 - 1 מתוך 1

מאת ברוך ברכה

ינואר 1986 / 40-60600

הכרך הראשון של משפט מינהלי עוסק בשתי סוגיות מרכזיות: סמכויות המינהל הציבורי והליכי החקיקה המינהלית (תקיקה המשנה). הספר מתרכז בבחינת הדין הישראלי תוך ניתוח הפסיקה הענפה ודברי החקיקה המתאימים. במידת הצורך נסקרים פתרונות, שאומצו בשיטות משפט אחרות – בייחוד במשפט האנגלי ובמשפט האמריקני.
קרא עוד