הוצאת שוקן - ספרי איכות

ברוך קורצווייל

מציג 1 - 6 מתוך 6

מאת ברוך קורצווייל

ינואר 1975 / 40-14145

מחזור מסות שעיצב תפיסתם של רבים בתוכנה ובמשמעותה של יצירת עגנון. התמודדות רבת־כוח של מבקר עם אישיות ספרותית גדולה.
קרא עוד

מאת ברוך קורצווייל

ינואר 1973 / 40-14150

הספר מוקדש לבחינת סוגיות יסוד במסכת הרומאן והסיפור האירופי בין המאה השבע־עשרה למאה העשרים. באינטואיציה נדירה ובכושר ניתוח מיוחד במינו בודק פרופ' ברוך קורצווייל בעיות יסוד של הספרות הצרפתית, הרוסית, הגרמנית, הצ'כית, האנגלית ועוד, ועוסק בהערכת יצירותיהם של סרוונטס, דה־קוסטר, סטנדאל, בלזק, פלובר, גוגול, טולסטוי, מאן, הסה, קפקא, שטיפטר, מוסיל, ברוך, ג'ויס, שראמק, קאמי, פריש ועוד.
קרא עוד

מאת ברוך קורצווייל

ינואר 1971 / 40-14160

במרכז הספר עומד נסיונו המקיף של המבקר החריף להציע תפיסה משלו בדבר מהותה והתהוותה של ספרותנו החדשה. נוספו למסה זו מסות על פייארברג, מנדלי, אחד־העם, "הכנענים" ועל מהותו של היסוד האידיאלי.
קרא עוד

מאת ברוך קורצווייל

ינואר 1969 / 40-14120

באזמל הניתוח החדש שבידיו בודק פרופ' קורצווייל בספר זה כמה מבעיות היסוד של היהדות בדורותיה אחרונים ושל הקיום היהודי בדורנו, ועורך חשבון נוקב עם דרכי המחקר של מדעי היהדות ועם כמה מחוקריהם.
קרא עוד

מאת ברוך קורצווייל

ינואר 1966 / 40-14115

קבוץ מסות זה, פרי עטו של המבקר המעמיק והיסודי בעל תפיסה חדשה ומהפכנית בספרותנו, עוסק בהערכת יצירותיהם של הבולטים בשירה ובפרוזה העברית: א.צ.גרינברג, י.למדן, ש.שלום, א.שלונסקי, נ.אלתרמן, י.ח.ברנר, א.נ. גנסין, י.שנהר ו-ס. יזהר.
קרא עוד

מאת ברוך קורצווייל

ינואר 1963 / 40-14110

שני מחזורי מסות שיש בהן הארה חדשה של המשמעות הרוחנית המתגלמת ביצירתם של ביאליק וטשרניחובסקי. מהדורה שלישית מורחבת הכוללת שני מאמרים חדשים.
קרא עוד