הוצאת שוקן - ספרי איכות

משה שוורץ

מציג 1 - 2 מתוך 2

מאת משה שוורץ

ינואר 1976 / 40-10218

ספר זה בא להבליט את גישתם המיוחד של הוגי הדעות של עמנו במאה העשרים אל האינטגרציה שבין היהדות והתרבות הכללית. בחיבור נדונים, בין השאר, יסודות מחשבתם של פראנץ רוזנווייג, מרטין בובר, ש.ח.ברגמן וברוך קורצווייל.
קרא עוד

מאת משה שוורץ

ינואר 1966 / 40-10935

המחקרים המכונסים בספר זה מוקדשים לבירורן של שאלות יסוד מתודולוגיות במחשבה היהודית החדשה –משלהי המאה הישמונה־עשרה עד מלחמת העולם השנייה. המחבר עוקב בחיבור זה אחר ההתפתחות המתודולוגית שחלה בזמן החדש בחקר השפה, המיתוס והאמנות, ובוחן את משמעותה כלפי ההגות היהודית המודרנית. במרכזם של מחקרים אלה נמצא עולמם הרוחני של הוגי הדעות של עמנו, ר' יהודה הלוי, מ' מנדלסזון, ש' שטיינהיים, נחמן קרוכמאל, מ' בובר ופ' רוזנצווייג.
קרא עוד