הוצאת שוקן - ספרי איכות

עמנואל מרקס

נמצאה תוצאה 1
מציג 1 - 1 מתוך 1

מאת שלמה דשן, משה שוקד, עמנואל מרקס

ינואר 1980 / 40-60690

בספר זה נכללו מאמרי יסוד של חשובי החוקרים באנתרופולוגיה חברתית הן במערב והן בישראל. המבחר נערך על־פי ארבעה תחומים מוסדיים מרכזיים: כלכלה, משפחה ושארות, פוליטיקה ויחסי כוח, אמונות וטקסים. בכל אחד מן הנושאים מוצגות חברות מחלקי עולם שונים, תוך שימת דגש על דוגמאות מאזורנו. חלקו האחרון של הקובץ עוסק בשיטות עבודתו של האנתרופולוג.
קרא עוד