אבטוביוגראפיה - מאת בנימין פראנקלין - הוצאת שוקן - Schocken