אהבות מקבילות: מבחר שירה אנגלית-מטפיסית - מאת שמעון זנדבנק, בעריכת שמעון זנדבנק, תרגום שמעון זנדבנק - הוצאת שוקן - Schocken