אודיסאה - מאת הומרוס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken