אופקים חדשים במדע - מאת נתן שרון, שמואל שאלתיאל - הוצאת שוקן - Schocken