אוצר הבאר הראשונה - מאת אהוד בן עזר - הוצאת שוקן - Schocken