אות קין - מאת ש. גיורא שוהם, גיורא רהב - הוצאת שוקן - Schocken