אטאלה; רנה - מאת פרנסואה־רנה דה שטובריאן, בעריכת יהונתן נדב, תרגום יורם ברונובסקי - הוצאת שוקן - Schocken