אירוערבּיה - מאת בת יאור, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken