אכזיב, קיסריה ואהבה אחת - מאת יהודה עמיחי - הוצאת שוקן - Schocken