אפלטון – חייו ואישיותו - מאת יוסף ג. ליבס - הוצאת שוקן - Schocken