ארבע רוחות השמים - מאת מוניק רפל היי, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken