אתמול - מאת אגוטה קריסטוף, תרגום עדינה קפלן - הוצאת שוקן - Schocken