בדרך לא סלולה – הגדת סולל בונה - מאת דן הלל - הוצאת שוקן - Schocken