בולבוסים מפורסמים - מאת ג'ו קוטנווד, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken