ביאליק וטשרניחובסקי: מחקרים בשירתם - מאת ברוך קורצווייל - הוצאת שוקן - Schocken