בין החומות - סיפורי פרארה - מאת ג'ורג'ו בסאני , תרגום אריה אוריאל - הוצאת שוקן - Schocken