בית ספר לחלומות - מאת פול סלומון, תרגום אביבה ברושי - הוצאת שוקן - Schocken