במבחן החירות - מאת שלום בארון - הוצאת שוקן - Schocken