במדור הראשון - מאת אלכסנדר סולז'ניצין, תרגום ברוניסלבה ואברהם בן־יעקב - הוצאת שוקן - Schocken