בנפתולי הזמנים - מאת רוברט וולטש - הוצאת שוקן - Schocken