בעול כורח ורגשות: יחסי ישראל־גרמניה 1966-1951 - מאת פ' אליעזר שנער - הוצאת שוקן - Schocken