בעקבות יהודי המדבר - מאת אהוד בן עזר - הוצאת שוקן - Schocken