ברכת האדמה - מאת קנוט המסון, תרגום ניסן טורוב - הוצאת שוקן - Schocken