גם ילדים קטנים נולדים מכוכבים - מאת עמנואל ב' דונגלה, תרגום חגית בת עדה - הוצאת שוקן - Schocken