גן ההרדופים - מאת רוזה ונטרלה , תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken