דילמות ביחסי יהודים־ערבים בישראל - בעריכת יצחק רייטר - הוצאת שוקן - Schocken