דין ודברים - מאת יצחק אולשן - הוצאת שוקן - Schocken