דיני ביטוח - מאת דוד מ' ששון - הוצאת שוקן - Schocken