דיני מלחמה - מאת יורם דינשטיין - הוצאת שוקן - Schocken