הבורסה וההשקעה בניירות־ערך - מאת חיים לוי, משה סמיט, מרשל סרנת, בעריכת מרשל סרנת, ג'ון דילבסקי - הוצאת שוקן - Schocken