הבית על גדת הנהר - מאת יורי טריפונוב, תרגום מרק דרצ'ינסקי - הוצאת שוקן - Schocken