ספר אלקטרוני/דיגיטלי, הגוף שלי הוא רק שלי - מאת יעל פדר