הולי הובי - מאת ריצ'רד דובלמן, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken