הוראה בקבוצות קטנות - מאת שלמה שרן, יעל שרן - הוצאת שוקן - Schocken