החוויה הבין־תרבותית: מקראה באנתרופולוגיה - מאת משה שוקד, שלמה דשן - הוצאת שוקן - Schocken