היהודים באמריקה: מפגש רב־תהפוכות בן 400 שנה - מאת ארתור הרצברג, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken