היה שלום, קולומבוס - מאת פיליפ רות, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken