היטלר, החידה האיומה ופשרה - מאת סבסטיאן הפנר, תרגום חיים איזק - הוצאת שוקן - Schocken