היסודות הריתמיים של השירה - מאת דב לנדאו - הוצאת שוקן - Schocken