הישראלים החדשים: מבט אישי על חברה בשינוי - מאת יוסי מלמן - הוצאת שוקן - Schocken