המאה לגבולם - מאת לנה קיכלר־זילברמן - הוצאת שוקן - Schocken