המזימה השטנית - מאת מרוין ה. אלברט, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken