המסע העולמי של מוּק - מאת מארק בוטוואן - הוצאת שוקן - Schocken