המצאת הטבע - מאת אנדריאה וולף, בעריכת יעל קליפר, תרגום עמנואל לוטם - הוצאת שוקן - Schocken