המשפט הבינלאומי האל־מדינתי - מאת פרופ' יורם דינשטיין - הוצאת שוקן - Schocken