המשפט - כריכה רכה - מאת פרנץ קפקא - הוצאת שוקן - Schocken